گروه تجهیزات هتلی و رستورانی حسن نیا

سطل زباله

ترولی رستورانی طرح آمریکایی2030

سطل زباله

ترولی pvc سه طبقه بدون سطل و با سطل

سطل زباله

ترولی بل بوی

سطل زباله

ترولی سه طبقه چوبی8236

سطل زباله

ترولی نوشیدنی811

سطل زباله

ترولی pvc با پایه یک تیکه2031

سطل زباله

تروليpvcطوسي كد 8179

سطل زباله

ترولی کافی شاپ 8102

سطل زباله

ترولی دو طبقه چوبی8121

سطل زباله

ترولی سرو چوبی8133

سطل زباله

ترولی سرو نوشیدنی 8107

سطل زباله

ترولی نوشیدنی 8124

سطل زباله

ترولی شیرینی با کاور طلقی

سطل زباله

ترولی ظروف کثیف016

سطل زباله

ترولی بزرگ ظروف کثیف

سطل زباله

ترولی چمدان بر vip

سطل زباله

ترولی چمدان بر

سطل زباله

تی شور pvc چهار لگنه046

سطل زباله

ترولی لاندری فلزی

سطل زباله

ترولي لاندري تاشو

سطل زباله

تی شور یک لگنه فلزی040

سطل زباله

تی شور دو لگنه فلزی043

سطل زباله

ترولی حمل لباس

سطل زباله

ترولی مینی بار9811

سطل زباله

ترولی گازی8502

سطل زباله

ترولی روم سرویس8309

سطل زباله

ترولی چمدان بر توریستی2008

سطل زباله

ترولی نوشیدنی vip 17

سطل زباله

ترولی استیل دو طبقه 12

سطل زباله

ترولی طلایی سه طبقه 34

سطل زباله

ترولی روم سرویس با باکس

سطل زباله

ترولی دو طبقه استیل چوب 78

سطل زباله

ترولی خانه داری 63

سطل زباله

ترولی خانه داری فلزی 1

سطل زباله

ترولی خانه داری9802

سطل زباله

ترولی خانه داری تک برزنت 72

سطل زباله

ترولی بل بوی vip

سطل زباله

ترولی خانه داری 9803

سطل زباله

ترولی چوبی شعله دار

سطل زباله

ترولی لاندری